Patronat Honorowy
Partnerzy


Główny Partner Motoryzacyjny:


Sponsorzy Techniczni:

Dostawca Paliwa:


Sponsorzy
Główny Patron Radiowy


Patronat Medialny


Gospodarz
Producent części lotniczej:Badanie AUMA MesseTrend 2014 potwierdza wysoką pozycję targów w miksie marketingowym

Aż 81% wystawców uznaje targi za ważny lub bardzo ważny instrument w swojej komunikacji z biznesem, a 76% badanych uznaje również sprzedaż osobistą za ważny lub bardzo ważny instrument - to wnioski, jakie płyną z badania przeprowadzonego na zlecenie AUMA – Stowarzyszenia Niemieckiego Przemysłu Targowego. Co więcej znajduje się w raporcie?

Badanie przeprowadziła firma TNS Infratest w listopadzie 2014. Wzięło w nim udział 500 firm biorących udział w targach B2B.

W kolejnych dwóch latach jedna trzecia wystawców biorących udział w targach w Niemczech zamierza zainwestować więcej w uczestnictwo w targach niż w latach 2013/2014, zaś tylko 14% wystawców planuje zmniejszenie wydatków na ten cel. Niemal połowa wystawców zamierza utrzymać wydatki na uczestnictwo w targach na obecnym poziomie

- Wystawcy najwyraźniej oczekują z optymizmem na kolejny udział w targach - podkreślił przewodniczący AUMA Walter Mennekes na jesiennej konferencji prasowej AUMA ,w dniu 2 grudnia 2014 r., w Kolonii.

Wydatki na targi zamierzają zwiększyć przede wszystkim większe firmy. Niemal 40% wystawców, których roczne obroty sięgają ponad 125 mln € planuje wzrost budżetów marketingowych na udział w targach, a jedynie 7% tych firm wyda mniej na targi.

- Fakt, iż to właśnie większe przedsiębiorstwa polegają najbardziej na targach to jednocześnie ważny, pozytywny sygnał dla mniejszych firm – komentuje przewodniczący AUMA. Firmy, które zwiększają wydatki na targi planują podnieść świadomość tego faktu u swoich klientów poprzez udział w większej liczbie targów albo poprzez poprawę jakości swoich prezentacji targowych. To zaś mogą osiągnąć poprzez wzrost wydatków na projekt i budowę stoiska targowego.

Badanie wystawców pokazało także, iż liczba ich udziałów w targach pozostanie na podobnym poziomie jak obecnie. 19% badanych przedsiębiorstw niemieckich planuje zwiększenie liczby udziałów w targach w kraju i taki sam odsetek wystawców niemieckich zamierza zmniejszyć liczbę udziałów w targach w kraju. 59% badanych myśli o utrzymaniu dotychczasowej liczby udziałów w targach. Jeśli chodzi o dalsze zainteresowanie niemieckich wystawców udziałem w targach za granicą, to zdecydowana liczba firm niemieckich, tj. trzy czwarte, w latach 2015/2016 planuje utrzymać aktualną liczbę udziałów w tych targach na dotychczasowym poziomie. 12% badanych zwiększy liczbę udziałów w targach za granicą i tyle samo zmniejszy liczbę udziałów w targach za granicą.

Przewodnicząc AUMA stwierdził, że nie spodziewano się tak pozytywnych wyników badania, nawet w skali krajowej, z uwagi na rosnącą liczbę problematycznych kwestii gospodarczych o zasięgu międzynarodowym oraz rosnącą niepewność co do perspektyw rozwoju gospodarczego. „Z badań wynika, że szczególnie w niepewnych gospodarczo czasach wiele firm najwyraźniej ceni sobie bezpośredni dialog z klientami, co jest istotą każdego uczestnictwa w targach.”

Mocna pozycja targów w miksie marketingowym

Pozycja targów jako instrumentu marketingu ponownie poprawiła się: 81% wystawców biorących udział w badaniu (w poprzednim roku 79% badanych) uznaje targi za ważny lub bardzo ważny instrument w swojej komunikacji z biznesem. Jednie własną stronę internetową jako stałą bazę dla komunikacji uznają oni za ważniejszą (88%).

76% badanych uznaje również sprzedaż osobistą za ważny lub bardzo ważny instrument, podczas rolę mailingu bezpośredniego jako ważnego instrumentu marketingu docenia jedynie 47% respondentów (w poprzednim roku – 53% badanych). Reklama w prasie branżowej oraz eventy (spotkania firmowe) jako ważny i bardzo ważny instrument otrzymały pozytywną ocenę od 40% badanych (wynik tak sam jak rok wcześniej).

Po raz pierwszy respondenci biorący udział w badaniu odpowiadali na pytanie na temat znaczenia targów w komunikacji przedsiębiorstwa z rynkiem. Jedna czwarta badanych odpowiedziała, że targi są istotą ich komunikacji z rynkiem, podczas gdy niemal 50% wystawców uznaje rolę targów w tej materii na równi z innymi ważnymi instrumentami. Tylko około 25% respondentów podało, że traktuje targi jako dodatkowy instrument. Walter Mennekes dodał: „Te deklaracje respondentów stanowią wyraźne potwierdzenie dużego znaczenia targów w komunikacji w biznesie. Przemysł targowy ma przed sobą pewną przyszłość.”

Ten trend potwierdza udział wydatków na uczestnictwo przedsiębiorstw w targach w całości budżetów marketingowych firm przeznaczonych na komunikację z rynkiem. Na lata 2015/2016 udział ten stanowi 45% i jest większy niż w minionych pięciu latach, kiedy to wynosił od 40-44%. W grupie wystawców targów dóbr inwestycyjnych udział ten wyniesie niemal 50% budżetów marketingowych na komunikację z rynkiem.

Źródło: www.polfair.pl

Wstecz

Współpraca Medialna