O konferencji

Międzynarodowe Tragi Poznańskie, Polski Klub Lotniczy, Politechnika Śląska, Centrum Kształcenia Kadr Lotnictwa CywilnegoEuropy Środkowo-Wschodniej Politechniki Śląskiej oraz portal lotniczy samoloty.pl zapraszają na konferencję naukowo techniczną:

„Ultralekkie statki powietrzne, wybrane problemy użycia i eksploatacji oraz innowacyjne technologie w systemach bezzałogowych platform latających”

 

Konferencja naukowa odbędzie się 27 maja 2016 r. na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich i poprzedzać będzie organizowane w dniach 28-29.05.2016 r. Międzynarodowe Pokazy Lotnicze Aerofestival 2016, odbywające się na lotnisku Poznań-Ławica. Tematyka konferencji obejmuje zagadnienia związane  z problemami użycia i eksploatacji ultralekkich statków powietrznych oraz ze stosowaniem innowacyjnych technologii w bezzałogowych platformach latających, a w szczególności:

 • niezawodność eksploatacji ultralekkich statków powietrznych,
 • stosowanie nowoczesnych technologii w bezzałogowych platformach latających,
 • problemy naukowo-badawcze,
 • problemy związane z bezpieczeństwem eksploatacji samolotów ultralekkich,
 • problemy związane z bezpieczeństwem eksploatacji bezzałogowych platform latających,
 • certyfikacja i homologacja samolotów ultralekkich oraz bezzałogowych platform latających,
 • bezpieczeństwo a działalność gospodarcza.

Obrady będą się toczyć w następujących sekcjach:

 • 11.00 - rozpoczęcie Konferencji
 • 12:00 - 14:00 - Udział nowoczesnych technologii w rozwoju samolotów ultralekkich
 • 14:00 - 15:00 - przerwa kawowa
 • 15:00 - 17:00 - Bezzałogowe platformy latające-problemy użycia i eksploatacji
 • 17:00 - zakończenie Konferencji-obiad
 • 20:00 - Uroczysta kolacja-rozdanie zaproszeń na bezpłatny wstęp na pokazy lotnicze w dniach 28-29 maja.

MIEJSCA OBRAD

Międzynarodowe Targi Poznańskie Sp. z o.o.
ul. Głogowska 14, 60-674 Poznań
Sala Zielona/Niebieska – Hol Wschodni MTP – konferencja,
Centrum Prasowe MTP – pawilon 10 – kolacja

 

TERMINY

11.05.2016 r. -  rejestracja udziału w konferencji na www.mtp24.pl oraz przesłanie streszczenia referatu (w języku polskim oraz angielskim) o objętości maks. 1/2  strony na adres tomasz.balcerzak@polsl.pl

18.05.2016 r. - nadsyłanie  pełnych  tekstów  referatów, tylko w wersji elektronicznej zgodnie ze wzorem: http://sjsutst.polsl.pl/sjsutst_download.html, w języku polskim lub angielskim, wniesienie pełnej opłaty 390 PLN netto od osoby. (350 PLN netto dla 2 osób, 320 PLN netto dla 3 osób, 300 PLN netto powyżej 3 osób z tej samej instytucji lub firmy).

 

WARUNKI REJESTRACJI I PUBLIKACJI REFERATU

Referaty przygotowane w języku polskim lub angielskim zostaną opublikowane w czasopiśmie punktowanym zgodnie z wykazem MNiSW (co najmniej 9 punktów).

Ostateczny termin nadsyłania referatów do 18.05.2016r. Podstawowym warunkiem opublikowania referatów są pozytywne recenzje oraz terminowe wniesienie opłaty.

Rejestracja oraz płatność pod adresem – www.mtp24.pl

Każda osoba po przejściu procedury rejestracji i płatności otrzymuje automatycznie plik PDF z kodem kreskowym do wydrukowania, który upoważnia do wstępu na konferencję.

INFORMACJE DLA UCZESTNIKÓW

Opłata konferencyjna obejmować będzie: materiały konferencyjne, catering, w tym udział w uroczystej kolacji, obsługę konferencji oraz imprezy towarzyszące (pokazy lotnicze, wystawy sprzętu, aparatury, oprogramowania i wydawnictw). Uczestnicy konferencji będą mogli w ramach Aerofestivalu nieodpłatnie uczestniczyć w pokazach lotniczych w dniach 28-29 maja 2016r. Wystawcy mają możliwość uczestniczenia w konferencji naukowo-technicznej, a także wystawienia swoich produktów i oferty zarówno w czasie konferencji jak i pokazów lotniczych na szczególnych warunkach. Opłata konferencyjna nie obejmuje kosztów noclegów. Propozycje hoteli wraz ze specjalnym cennikiem dla uczestników konferencji znajdują się na kolejnej stronie. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w konferencji po 18.05.2016r. - dokonanej wpłaty nie zwracamy. Wszelkie informacje dotyczące konferencji będą umieszczane na stronie internetowej: www.Aerofestival.pl

W razie pytań pozostajemy do dyspozycji:
Joanna Sypniewska – Joanna.sypniewskaat mtp.pl
Tel. +48 691 029 153

 

Konferencja odbędzie się pod patronatem honorowym:

Ministerstwa Obrony Narodowej
Wojskowej Akademii Technicznej
Politechniki Poznańskiej
Politechniki Śląskiej
Instytutu Prawa Lotniczego i Kosmicznego Uczelni Łazarskiego

[ Wstecz ]
Chętnie odpowiemy na Twoje pytania.
Napisz do nas.
contact